تعداد فالوئر یا میزان تعامل، کدام مهم‌تر است؟

تعداد فالوئر یا میزان تعامل، کدام مهم‌تر است؟
در این مطلب به بررسی چرایی اهمیت بیشتر تعامل بالاتر نسبت به تعداد فالو...