مارکتینگ اتومیشن یا اتوماسیون بازاریابی چیست؟ بررسی مزایا و نحوۀ طراحی آن

مارکتینگ اتومیشن یا اتوماسیون بازاریابی چیست؟ بررسی مزایا و نحوۀ طراحی آن
در این نوشته به بررسی چیستی مارکتینگ اتومیشن یا همان اتوماسیون بازاریا...